Tenwin 3103 Manual Heavy Duty Desktop Perfect Spiral Machine Comb Binding Machine Price

Tenwin 3103 Manual Heavy Duty Desktop Perfect Spiral Machine Comb Binding Machine Price

  • Model NO. 3103
  • Accept Min order:No
  • Country of Origin:Ninghai, Zhejiang, China
Basic Information
Product Description